8. aprila 2024 je v Državnem zboru RS zasedal 34. nacionalni otroški parlament, kjer so mladi parlamentarci iz vse Slovenije razpravljali o ključni temi duševnega zdravja otrok in mladih. Ugotovitve in razmišljanja so predstavili na plenarnem zasedanju, ki se ga je udeležilo mnogo odločevalcev v državi. Uresničljivi sklepi pa so bili predani predsednici Državnega zbora RS Urški Klakočar Zupančič.

Mladi so izbrali temo za prihodnje šolsko leto. Med predlaganimi temami, so največ pozornosti namenili temi, ki govori o šolskem sistemu. To je postala tudi tema 35. nacionalnega otroškega parlamenta.

Učenec Maj Žižek iz 9. razreda je suvereno zastopal sklepe in pobude otrok in mladostnikov in s svojim suverenim nastopom pojasnil svoja stališča in podal predloge za izboljšanje.

Dostopnost