RAVNATELJICA

Zdenka Mahnič

T: 07 39 35 902

E: zdenka.mahnic@guest.arnes.si

 

POMOČNIK RAVNATELJICE

 

Matej Povž

T: 07 39 35 907

E: matej.povz@guest.arnes.si

 

RAZREDNA STOPNJA
PREDMETNA STOPNJA
    (at) = @      
1. a
P. Nograšek
M. Ašič
petra.nograsek(at)guest.arnes.si
mateja.asic(at)guest.arnes.si
6. a K. Šarlah
P.Bilbija
katarina.sarlah(at)guest.arnes.si
polonca.bilbija(at)guest.arnes.si
1. b
B. Mešič
M. F. Smolič
barbara.baskovic(at)guest.arnes.si

marjeta.ferkolj-smolic(at)guest.arnes.si
6. b T. Mihelič
R. Babič
tina.mihelic(at)guest.arnes.si
radojka.babic(at)guest.arnes.si
1. c
E. Koncilija
M. Troha
erika.koncilija(at)guest.arnes.simojca.troha(at)guest.arnes.si 6. c M. Seljak
S. Sabatucci
mojca.seljak(at)guest.arnes.si
stasa.sabatucci(at)guest.arnes.si
      6. d J. C. Škof
U. Strugar
jozica.cimermancic-skof(at)guest.arnes.si
uros.strugar(at)guest.arnes.si
           
           
2. a G. Klobučar gasper.klobucar(at)guest.arnes.si 7. a J. Eržek
D. Cujnik
jerica.erzek(at)guest.arnes.si
darko.cujnik(at)guest.arnes.si
2. b L. Jakša
lucija.jaksa(at)guest.arnes.si
7. b T. Špringer
K. Spudić
tina.springer(at)guest.arnes.si
kristjan.spudic(at)guest.arnes.si
2. c R. Blatnik renata.blatnik1(at)guest.arnes.si 7. c H. Šterk
S. Seničar
helena.sterk(at)guest.arnes.si
slavko.senicar(at)guest.arnes.si
2. d I. Darovec ines.darovec(at)guest.arnes.si 7. d M. Blatnik
V. Mokotar
melita.blatnik1(at)guest.arnes.si
vanja.mokotar(at)guest.arnes.si
           
           
3. a M. Salamon martina.salamon(at)guest.arnes.si 8. a T. Gimpelj
G. Torkar
tina.gimpelj(at)guest.arnes.si
gregor.torkar1(at)guest.arnes.si
3. b P. Nerat
polona.nerat(at)guest.arnes.si
8. b V. Zobarič
P. Dragan
vesna.zobaric(at)guest.arnes.si
petra.dragan(at)guest.arnes.si
3. c mag. I. Može
irena.moze(at)guest.arnes.si
8. c B. V. Galle
M. Križe
blaz.galle.varzic(at)guest.arnes.si
majda.krize(at)guest.arnes.si
3. d V. Jakše vanja.jakse(at)guest.arnes.si      
           
           
4. a L. Mavsar liljana.mavsar(at)guest.arnes.si 9. a T. Gačnik
M. Romih
tina.gacnik(at)guest.arnes.si
matic.romih(at)guest.arnes.si
4. b S. Smuk simona.smuk(at)guest.arnes.si 9. b S. Turk
L. Burger
simon.turk3(at)guest.arnes.si
lea.burger(at)guest.arnes.si
4. c L. Vavžik lili.vavzik(at)guest.arnes.si 9. c J. Pečaver
M. Štokar
jana.pecaver(at)guest.arnes.si
matej.stokar(at)guest.arnes.si
      9. d V. C. Macedoni
L. Vovk
vojka.cvitko(at)guest.arnes.si
liljana.vovk(at)guest.arnes.si
           
           
5. a Stanka Šonc stanka.sonc(at)guest.arnes.si      
5. b Tjaša Homar tjasa.homar(at)guest.arnes.si      
5. c Liljana Mitić liljana.mitic(at)guest.arnes.si      
5. d Ada Stegnar ada.stegnar(at)guest.arnes.si      

 

 

 

 

 

 

 
PRIIMEK IME ELEKTRONSKI NASLOV (at) = @
Adlešič Irena irena.adlesic(at)guest.arnes.si
Ašič Mateja mateja.asic(at)guest.arnes.si
Babič Radojka radojka.babic(at)guest.arnes.si
Bilbija Polonca polonca.bilbija(at)guest.arnes.si
Blatnik Melita melita.blatnik1(at)guest.arnes.si
Blatnik Renata renata.blatnik1(at)guest.arnes.si
Burger Lea lea.burger(at)guest.arnes.si
Cerovšek Andreja andreja.cerovsek(at)guest.arnes.si
Cimermančič Škof Jožica jozica.cimermancic-skof(at)guest.arnes.si
Cirnski Iva iva.cirnski(at)guest.arnes.si
Cujnik Darko darko.cujnik(at)guest.arnes.si
Cvitko Macedoni Vojka vojka.cvitko(at)guest.arnes.si
Čibej Sonja sonja.cibej(at)guest.arnes.si
Darovec Ines ines.darovec(at)guest.arnes.si
Dović Tina tina.dovic(at)guest.arnes.si
Dragan Petra petra.dragan(at)guest.arnes.si
Eržek Jerica jerica.erzek(at)guest.arnes.si
Ferkolj Smolič Marjeta marjeta.ferkolj-smolic(at)guest.arnes.si
Gačnik Tina tina.gacnik(at)guest.arnes.si
Gimpelj Tina tina.gimpelj(at)guest.arnes.si
Homar Tjaša tjasa.homar(at)guest.arnes.si
Hozner-Vovko Anja anja.hozner-vovko(at)guest.arnes.si
Jakša Lucija
lucija.jaksa(at)guest.arnes.si
Jakše Vanja vanja.jakse(at)guest.arnes.si
Klobučar Gašper gasper.klobucar(at)guest.arnes.si
Koncilija Erika erika.koncilija(at)guest.arnes.si
Kralj Stanič Sabina sabina.kralj-stanic(at)guest.arnes.si
Kranjec Nina nina.kranjec(at)guest.arnes.si
Križe Majda majda.krize(at)guest.arnes.si
Krnc Helena helena.krnc1(at)guest.arnes.si
Kržan Karmen karmen.krzan(at)guest.arnes.si
Mahnič Zdenka zdenka.mahnic(at)guest.arnes.si
Mavsar Liljana liljana.mavsar(at)guest.arnes.si
Mešič Barbara barbara.baskovic(at)guest.arnes.si
Metelko Olivija olivija.metelko(at)guest.arnes.si
Mihelič Tina tina.mihelic(at)guest.arnes.si
Mitić Liljana liljana.mitic(at)guest.arnes.si
Mohar Majda majda.mohar(at)guest.arnes.si
Mokotar Vanja vanja.mokotar(at)guest.arnes.si
Može Irena irena.moze(at)guest.arnes.si
Nerat Polona polona.nerat(at)guest.arnes.si
Nograšek Petra petra.nograsek(at)guest.arnes.si
Obran Nataša natasa.obran(at)guest.arnes.si
Pečaver Jana jana.pecaver(at)guest.arnes.si
Peterlin Špela spela.peterlin(at)guest.arnes.si
Plut Dušan dusan.plut(at)guest.arnes.si
Povž Matej matej.povz(at)guest.arnes.si
Romih Matic matic.romih(at)guest.arnes.si
Rozman Antonija antonija.rozman(at)guest.arnes.si
Salamon Martina martina.salamon(at)guest.arnes.si
Seljak Mojca mojca.seljak(at)guest.arnes.si
Seničar Slavko slavko.senicar(at)guest.arnes.si
Smuk Simona simona.smuk(at)guest.arnes.si
Spudić Kristjan kristjan.spudic(at)guest.arnes.si
Spudič Andreja andreja.spudic1(at)guest.arnes.si
Stegnar Ada ada.stegnar(at)guest.arnes.si
Strugar Uroš uros.strugar(at)guest.arnes.si
Šarlah Katarina katarina.sarlah(at)guest.arnes.si
Šildenfeld Dario dario.sildenfeld(at)guest.arnes.si
Škerget Sara sara.skerget(at)guest.arnes.si
Šonc Stanka stanka.sonc(at)guest.arnes.si
Špringer Tina tina.springe(at)guest.arnes.si
Šterk Helena helena.sterk(at)guest.arnes.si
Štokar Matej matej.stokar(at)guest.arnes.si
Torkar Gregor gregor.torkar1(at)guest.arnes.si
Troha Mojca mojca.troha(at)guest.arnes.si
Troha Tihomir tihomir.troha(at)guest.arnes.si
Turk Simon simon.turk3(at)guest.arnes.si
Varžič Galle Blaž blaz.varzic-galle(at)guest.arnes.si
Vavžik Lili lili.vavzik(at)guest.arnes.si
Verbič Lea lea.verbic(at)guest.arnes.si
Vovk Liljana liljana.vovk(at)guest.arnes.si
Vranešič Nataša natasa.vranesic(at)guest.arnes.si
Zobarič Vesna vesna.zobaric(at)guest.arnes.si

 

ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE

(at) = @

Sabina Kralj Stanič
T: 07 39 35 931
E: sabina.kralj-stanic(at)guest.arnes.si

KNJIŽNIČARKI

Nina Kranjec Liljana Vovk
 T: 07 39 35 919
 E: nina.kranjec(at)guest.arnes.si E: liljana.vovk(at)guest.arnes.si

 

RAČUNALNIKARJA

Gregor Novakovič
Jožica C. Škof
 T: 07 39 35 913
 E: gregor.novakovic(at)guest.arnes.si E: jozica.cimermancic-skof(at)guest.arnes.si

 

(at) = @

Irena Adlešič Tihomir Troha Polonca Bilbija
Lea Burger
T: 07 39 35 933 T: 07 39 35 930 T: 07 39 35 914 T: 07 39 35 914
E: irena.adlesic(at)guest.arnes.si E: tihomir.troha(at)guest.arnes.si E: polonca.bilbija(at)guest.arnes.si E: lea.burger(at)guest.arnes.si

 

Tina Dovič Karmen Kržan Lea Verbič
Andreja Cerovšek
T: 07 39 35 914  T: 07 39 35 914 T: 07 39 35 914 T: 07 39 35 917
E: tina.dovic(at)guest.arnes.si E: karmen.krzan(at)guest.arnes.si E: lea.verbic(at)guest.arnes.si E: andreja.cerovsek(at)guest.arnes.si

 

(at) = @

Urška Hutar, tajnica Marjanca Petrinčič, računovodkinja Urška Klemenc, knjigovodja/administrator
T: 07 39 35 900 T: 07 39 35 909 T: 07 39 35 928
E: urska.hutar(at)guest.arnes.si E: marjana.petrincic(at)guest.arnes.si E: urska.klemenc(at)guest.arnes.si

 

KUHARICE ČISTILKE HIŠNIKA
Judita Bradač Barbara Flajs Janez Cimermančič
Petra Breznik Jožica Hrovat Darko Vovk
Pavlin Mateja – kuh. pom. Iva Jelić Stanojević  
Marta Vovk – kuh. pom. Refija Karamehić  
  Darja Novak  
  Bosiljka Toljič  
  Rezija Veličanin  
  Marta Vovk  
  Ana Žekar  
  Edina Agić  
  Osmana Subašić  

 

Dostopnost