RAVNATELJICA

Zdenka Mahnič

T: 07 39 35 902

E: zdenka.mahnic@guest.arnes.si

 

POMOČNICA RAVNATELJICE

Polonca Bilbija

T: 07 39 35 907

E: polonca.bilbija@guest.arnes.si

 

RAZREDNA STOPNJA

 

 

PREDMETNA STOPNJA

 

 

 

         
1. a
Petra Nograšek
Robert Ašič
petra.nograsek@guest.arnes.si
robert.asic@guest.arnes.si
   

6.a

 Ada Stegnar/ D. Cujnik

ada.stegnar@guest.arnes.si
1. b
Barbara Mešič
Mojca Troha
barbara.baskovic@guest.arnes.si
mojca.troha@guest.arnes.si
    6.b Lea Deržanič/ S. Seničar lea.derzanic@guest.arnes.si
1. c
Tjaša Homar
Saša Makše
tjasa.homar@guest.arnes.si
sasa.makse@guest.arnes.si
    6.c Blaž Varžič Galle/ T. Troha

blaz.varzic-galle@guest.arnes.si
 1.d

Erika Koncilija 
Nataša Obran

erika.koncilija@guest.arnes.si
natasa.obran@guest.arnes.si

         
               
               
2. a Gašper Klobučar gasper.klibucar@guest.arnes.si     7.a Tina Gačnik/ M. Križe tina.gacnik@guest.arnes.si
2. b Martina Salamon martina.salamon@guest.arnes.si     7.b Melita Blatnik/ D. Plut melita.blatnik1@guest.arnes.si
2. c Majda Mohar majda.mohar@guest.arnes.si     7.c Špela Ravnik/ A. Cerovšek spela.ravnik@guest.arnes.si
          7.d Mojca Seljak/ G. Torkar mojca.seljak@guest.arnes.si
               
               
3. a Irena Strasbergar irena.strasbergar@guest.arnes.si     8.a Vesna Zobarič/
A. H. Vovko

vesna.zobaric@guest.arnes.si

 

3. b Lara Špehar lara.spehar@guest.arnes.si     8.b Helena Šterk/
U. Strugar

helena.sterk@guest.arnes.si

3. c Polona Nerat polona.nerat@guest.arnes.si     8.c Tina Gimpelj/ L. Vovk tina.gimpelj@guest.arnes.si
3. d Renata Blatnik renata.blatnik1@guest.arnes.si     8.d Jožica C. Škof/ S. Čibej jozica.cimermancic-skof@guest.arnes.si
               
               
4. a Vanja Jakše vanja.jakse@guest.arnes.si     9.a Jana Pečaver/
Lea Burger
jana.pecaver@guest.arnes.si
lea.burger@guest.arnes.si
4. b Stanka Šonc stanka.sonc@guest.arnes.si     9.b Vojka C. Macedoni/
Jerica Eržek
vojka.cvitko@guest.arnes.si
jerica.erzek@guest.arnes.si
4. c Lili Vavžik lili.vavzik@guest.arnes.si     9.c Simon Turk
Vesna Rakuša
simon.turk@guest.arnes.si
vesna.rakusa@guest.arnes.si
4. d Liljana Mavsar liljana.mavsar@guest.arnes.si    

9.d

Matej Štokar/
V. Mokotar

matej.stokar@guest.arnes.si
vanja.mokotar@guest.arnes.si

               
               
5. a Irena Može irena.moze@guest.arnes.si          
5. b Simona Smuk

simona.smuk@guest.arnes.si

         

5. c

 Mateja Ašič

mateja.asic@guest.arnes.si

       

 

 

5. d

Liljana Mitić

liljana.mitic@guest.arnes.si

       

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIIMEK

IME

ELEKTRONSKI NASLOV

Adlešič

Irena

irena.adlesic@guest.arnes.si

Ašič

Mateja mateja.asic@guest.arnes.si
Ašič Robert robert.asic@guest.arnes.si
Babič Radojka radojka.babic@guest.arnes.si
Bilbija Polonca polonca.bilbija@guest.arnes.si
Blatnik Melita melita.blatnik1@guest.arnes.si
Blatnik Renata renata.blatnik1@guest.arnes.si
Burger Lea lea.burger@guest.arnes.si
Cerovšek Andreja andreja.cerovsek@guest.arnes.si
Cimermančič Škof Jožica jozica.cimermancic-skof@guest.arnes.si
Cujnik Darko darko.cujnik@guest.arnes.si
Cvitko Macedoni Vojka vojka.cvitko@guest.arnes.si
Čibej Sonja sonja.cibej@guest.arnes.si
Darovec Ines ines.darovec@guest.arnes.si
Deržanič Lea lea.derzanic@guest.arnes.si
Dović Tina tina.dovic@guest.arnes.si
Dragan Petra petra.dragan@guest.arnes.si
Eržek Jerica jerica.erzek@guest.arnes.si
Ferkolj-Smolič Marjeta marjeta.ferkolj-smolic@guest.arnes.si
Fink Anamarija anamarija.fink@guest.arnes.si
Gačnik Tina tina.gacnik@guest.arnes.si
Gerstenhofer Gea gea.gerstenhofer@guest.arnes.si
Gimpelj Tina tina.gimpelj@guest.arnes.si
Hočevar Dušan  
Homar Tjaša

 

tjasa.homar@guest.arnes.si
Hozner-Vovko Anja anja.hozner-vovko@guest.arnes.si
Jakša Lucija

lucija.jaksa@guest.arnes.si
Jakše Vanja vanja.jakse@guest.arnes.si
Klobučar Gašper gasper.klobucar@guest.arnes.si
Koncilija Erika erika.koncilija@guest.arnes.si
Kranjec Nina nina.kranjec@guest.arnes.si
Križe Majda majda.krize@guest.arnes.si
Krnc Helena helena.krnc1@guest.arnes.si
Kržan Karmen karmen.krzan@guest.arnes.si
Mahnič Zdenka zdenka.mahnic@guest.arnes.si
Makše Saša sasa.makse@guest.arnes.si
Mavsar Liljana liljana.mavsar@guest.arnes.si
Mešič Barbara barbara.baskovic@guest.arnes.si
Metelko Olivija olivija.metelko@guest.arnes.si
Mitić Liljana liljana.mitic@guest.arnes.si
Mohar Majda majda.mohar@guest.arnes.si
Mokotar Vanja vanja.mokotar@guest.arnes.si
Može Irena irena.moze@guest.arnes.si
Nerat Polona polona.nerat@guest.arnes.si
Nograšek Petra petra.nograsek@guest.arnes.si
Obran Nataša natasa.obran@guest.arnes.si
Pečaver Jana jana.pecaver@guest.arnes.si
Plut Dušan dusan.plut@guest.arnes.si
Povž Matej matej.povz@guest.arnes.si
Rakuša Vesna vesna.rakusa@guest.arnes.si
Ravnik Špela spela.ravnik@guest.arnes.si
Rozman Antonija antonija.rozman@guest.arnes.si
Salamon Martina martina.salamon@guest.arnes.si
Seljak Mojca mojca.seljak@guest.arnes.si
Seničar Slavko slavko.senicar@guest.arnes.si
Smuk Simona simona.smuk@guest.arnes.si
Spasovski Alenka alenka.spasovski(at)guest.arnes.si
Spudič Andreja andreja.spudic1@guest.arnes.si
Stanišić Nataša natasa.stanisic@guest.arnes.si
Stegnar Ada ada.stegnar@guest.arnes.si
Strasbergar Irena irena.strasbergar@guest.arnes.si
Strugar Uroš uros.strugar@guest.arnes.si
Šarlah Katarina katarina.sarlah@guest.arnes.si
Šildenfeld Dario dario.sildenfeld@guest.arnes.si
Šonc Stanka stanka.sonc@guest.arnes.si
Špehar Lara lara.spehar1@guest.arnes.si
Šterk Helena helena.sterk@guest.arnes.si
Štokar Matej matej.stokar@guest.arnes.si
Torkar Gregor gregor.torkar1@guest.arnes.si
Troha Mojca mojca.troha@guest.arnes.si
Troha Tihomir tihomir.troha@guest.arnes.si
Turk Simon simon.turk3@guest.arnes.si
Varžič Galle Blaž blaz.varzic-galle@guest.arnes.si
Vavžik Lili lili.vavzik@guest.arnes.si
Verbič Lea lea.verbic@guest.arnes.si
Vovk Liljana liljana.vovk@guest.arnes.si
Vranešič Nataša natasa.vranesic@guest.arnes.si
Zobarič Vesna vesna.zobaric@guest.arnes.si

 

ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE

Matej Povž

T: 07 39 35 908

E: matej.povz@guest.arnes.si

KNJIŽNIČARKI

Nina Kranjec

Liljana Vovk

 T: 07 39 35 919

 E: nina.kranjec@guest.arnes.si

E: liljana.vovk@guest.arnes.si

 

RAČUNALNIKARKI

Alenka Spasovski Jožica C. Škof
 T: 07 39 35 913
 E: alenka.spasovski(at)guest.arnes.si E: jozica.cimermancic-skof@guest.arnes.si

 

Tihomir Troha Irena Adlešič Tina Dovič
T: 07 39 35 930 T: 07 39 35 933 T: 07 39 35 935
E: tihomir.troha@guest.arnes.si E: irena.adlesic@guest.arnes.si E: tina.dovic@guest.arnes.si

 

Lea Burger Karmen Kržan
T: 07 39 35 914  T: 07 39 35 914
E: lea.burger@guest.arnes.si E: karmen.krzan@guest.arnes.si
Urška Hutar, tajnica Marjanca Petrinčič, računovodkinja Urška Klemenc, knjigovodja/administrator
T: 07 39 35 900 T: 07 39 35 909 T: 07 39 35 928
E: urska.hutar@guest.arnes.si E: marjana.petrincic@guest.arnes.si E: urska.klemenc@guest.arnes.si

 

KUHARICE

ČISTILKE

HIŠNIKA

Bradač Judita Barbara Flajs  Janez Cimermančič
Lužar Nataša Jožica Hrovat Darko Vovk
Petra Breznik Iva Jelić Stanojević  
Pavlin Mateja – kuh. pom. Nina Jeriček  
  Refija Karamehić  
  Nada Mijajlović  
  Darja Novak  
  Bosiljka Toljič  
  Rezija Veličanin  
  Marta Vovk  
  Ana Žekar  
     

 

Dostopnost