Fotografska razstava

Razstava z naslovom »Mostovi reke Krke – mostovi med ljudmi« predstavlja fotografije desetih mladih fotografinj in fotografov, učenk in učencev Osnovne šole Grm Novo mesto in Osnovne šole Vavta vas, ki delujejo v okviru šolskih fotografskih krožkov. Fotografije so plod enoletnega ustvarjanja osnovnošolcev, ki so upodabljali različne mostove čez reko Krko. Pri delu smo imeli nekaj sreče, saj sta v tem času v Novem mestu nastala kar dva nova mostova za pešce. Mostovi imajo že sami po sebi pomembno simbolno vlogo povezovanja, obenem pa nudijo mladim fotografom možnost za iskanje dobrih motivov in študij fotografske kompozicije. Tako je bilo fotografiranje odlična priložnost za razvoj ustvarjalnosti in estetske občutljivosti, to pa je pomemben cilj, ki ga zasledujemo pri delu z osnovnošolci. Vabljeni, da si ogledate mostove, kot so jih skozi svoje objektive videli mladi fotografi – z željo, da bi se dolenjski osnovnošolci tudi v prihodnje ustvarjalno povezovali v Drašči vasi ob domačiji Ivanke Mestnik.

Mentorica Tina Dović, Osnovna šola Grm Novo mesto

Dostopnost