Uspešno smo izvedli dneve dejavnosti, ki so potekali od 21. do 24. 9. Povezani so bili s praznovanjem 50. obletnice šole. Učenci od 1. do 9. razreda so ustvarjali in nastali so odlični izdelki (makete in maskote šole, pesmi, voščila šoli, družabne igre, piškoti …). Ker smo želeli, da dnevi dejavnosti ostanejo shranjeni tudi na filmskem traku, smo k sodelovanju povabili dijake programa medijski tehnik z Ekonomske šole Novo mesto, ki so ustvarjalni utrip šole posneli.

Dostopnost