V sklopu praznovanja 50-letnice naše šole so nam v Knjižnici Mirana Jarca prijazno ponudili sodelovanje. Digitalizirali so ohranjene številke šolskih glasil Mladi ob Krki in Najča (https://www.facebook.com/people/Knji%C5%BEnica-Mirana-Jarca-Novo-mesto/100064850371562/).

Vsi izvodi so tako sedaj prosto dostopni na portalu Digitalna knjižnica Slovenije (https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=%27keywords%3Dosnovna%20%C5%A1ola%20grm%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25).

Želimo vam prijetno branje in obujanje spominov.

Dostopnost