Prehrana

 

Šola zagotavlja malice in kosila, ki energijsko in hranilno ustrezajo smernicam zdrave prehrane. Dietna prehrana za učence se pripravlja skladno s Priporočili za medicinsko indicirane diete. Šolsko prehrano bomo dopolnjevali s sadjem, ki je na voljo pri malici,ter z zadostno količino toplih napitkov in pitne vode. V obroke bomo vključevali lokalno hrano, ekološko pridelana živila, polnozrnate žitne in pekovske izdelke ter sveže sadje oz. zelenjavo.

Cenik šolske prehrane

Z vključevanjem v projekte in z izvajanjem spodaj omenjenih dejavnosti bomo spodbujali zdravo in kulturno prehranjevanje. Vključeni smo v projekt Šolska shema, ki s finančno pomočjo enkrat tedensko omogoča razdeljevanje sadja učencem.

Vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane z zdravo prehrano in kulturo prehranjevanja:

 • obeležili bomo dan slovenske hrane in se vključili v projekt Tradicionalni slovenski zajtrk;
 • ob svetovnem dnevu čebel bomo učence ozaveščali o pomenu čebele;
 • s spletno anketo o šolski prehrani, prehranskih navadah in življenjskem slogu učencev bomo spremljali zadovoljstvo s šolsko prehrano;
 • spodbujali bomo uživanje celotnega obroka in skrbeli za zmanjševanje bioloških odpadkov;
 • s prisotnostjo učiteljev in razrednikov pri malici in kosilu v jedilnici bomo zagotavljali pogoje za kulturno in mirno uživanje obrokov;
 • ID Kuharski krožek za učence 2. razreda s ciljem spoznavanja priprave zdrave hrane;

 

Pomen zdrave prehrane

Zdrava prehrana vključuje več vidikov prehranjevanja. Zelo pomembno je število obrokov. Najbolje je zaužiti pet obrokov dnevno. Količina hrane, naj bo primerna naši telesni aktivnosti, ali preprosto povedano pojejmo toliko kolikor porabimo.

Pri uživanju hrane so pomembni tudi okolje, razpoloženje in čas. Da bo zaužita hrana res v korist in bo krepila naše zdravje, so potrebni: umirjenost, urejeno okolje, ustrezna drža za mizo, razpoloženje pri mizi. Hrano dobro prežvečimo, kajti na ta način se bo hrana lahko prebavila in izkoristila.

Zdrava prehrana pomeni izbrati zdrava živila, jih pojesti primerno količino in ob pravem času, na umirjen način.

Vsi naj bi zaužili 4 – 5 obrokov.

Zajtrk pokriva 20%, dop.malica 15 %, kosilo 35 %, pop.malica 10 %, večerja 20% dnevne potrebe po hrani.

Zdrava prehrana naj vsebuje:

 • čim več žit in žitnih izdelkov (40 %), torej črnega kruha, testenin, riža, kašnatih jedi;
 • sadje in zelenjavo (35 %), najmanj ena tretjina naj bo svežega sadja in svežih solat (300 do 400 g na dan);
 • mlečne izdelke, ribe, jajca, perutnino, meso (20 % oz. ne več kot 100 g pustega mesa na dan ali ustreznih zamenjav)
 • čim manj slaščic, maščob in sladkorjev (največ 5 % na dan).

55 % energije pridobimo iz ogljikovih hidratov, 30 % iz maščob in 15 % iz beljakovin.

 

Shema šolskega sadja

Tudi letošnje šolsko leto smo se ponovno vključili v EU projekt, poimenovan SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE. To pomeni razdeljevanje sadja in zelenjave v šolah ob finančni pomoči Evropske unije in Republike Slovenije pri spodbujanju porabe svežega sadja in zelenjave v prehrani učencev v osnovnih šolah. Njen namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja ter zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih, ki tudi povečuje tveganje za bolezni sodobnega časa.

Na naši šoli smo omenjeno Shemo šolskega sadja začeli izvajati v mesecu oktobru in sicer vsem učencem od 1. do 9. razreda ponudimo en obrok sadja in ali zelenjave enkrat tedensko brezplačno. Sadje je ponujeno med odmori v jedilnici šole ob torkih, poleg redne prehrane.

Evropska unija je državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer pa je velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih.

Za promocijo poskrbimo na več načinov:

 • V okviru sheme so učenci izdelali plakate, ki označujejo razdelilna mesta.
 • Ob svetovnem dnevu hrane so učenci izbirnega predmeta NPH pripravili razstavo in degustacijo sadja in zelenjave v smislu » 5 na dan«, kar pomeni sadje in zelenjava v 5 različnih barvah, katere uživamo petkrat dnevno.
 • Učenci 3. Razredov so ustvarjali sadno zelenjavne solate.
 • Učenci 8.a, 6.a in 4.a so izopnjevali spletni vprašalnik, ki je bil izveden v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja RS.
 • Skrbimo za zeliščni vrtiček.
 • Načrtujemo Sadno-zelenjavno popoldne v podaljšanem bivanju, kjer bodo učenci ustvarjali presne sadno zelenjavne prigrizke.
Dostopnost