RAZREDNA STOPNJA
PREDMETNA STOPNJA
1. a
P. Nograšek
M. Ašič
6. a K. Šarlah
P.Bilbija
1. b
B. Mešič
M. F. Smolič

6. b T. Mihelič
R. Babič
1. c
E. Koncilija
M. Troha
6. c M. Seljak
S. Sabatucci
      6. d J. C. Škof
U. Strugar
           
           
2. a G. Klobučar 7. a J. Eržek
D. Cujnik
2. b L. Jakša 7. b T. Špringer
K. Spudić
2. c R. Blatnik 7. c H. Šterk
S. Seničar
2. d I. Darovec 7. d M. Blatnik
V. Mokotar
           
           
3. a M. Salamon 8. a T. Gimpelj
G. Torkar
3. b P. Nerat 8. b V. Zobarič
P. Dragan
3. c mag. I. Može 8. c B. V. Galle
M. Križe
3. d V. Jakše      
           
           
4. a L. Mavsar 9. a T. Gačnik
M. Romih
4. b S. Smuk 9. b S. Turk
L. Burger
4. c L. Vavžik 9. c J. Pečaver
M. Štokar
      9. d V. C. Macedoni
L. Vovk
           
           
5. a Stanka Šonc      
5. b Tjaša Homar      
5. c Liljana Mitić      
5. d Ada Stegnar      

 

 

 

 

 

 

 
PRIIMEK IME ELEKTRONSKI NASLOV
Adlešič Irena
Ašič Mateja
Babič Radojka
Bilbija Polonca
Blatnik Melita
Blatnik Renata
Burger Lea
Cerovšek Andreja
Cimermančič Škof Jožica
Cirnski Iva
Cujnik Darko
Cvitko Macedoni Vojka
Čibej Sonja
Darovec Ines
Dović Tina
Dragan Petra
Eržek Jerica
Ferkolj Smolič Marjeta
Gačnik Tina
Gimpelj Tina
Goričar Metka
Homar Tjaša
Hozner-Vovko Anja
Jakša Lucija
Jakše Vanja
Klobučar Gašper
Koncilija Erika
Kranjec Nina
Križe Majda
Krnc Helena
Kržan Karmen
Mahnič Zdenka
Mavsar Liljana
Mešič Barbara
Metelko Olivija
Mihelič Tina
Mitić Liljana
Mohar Majda
Mokotar Vanja
Može Irena
Nerat Polona
Nograšek Petra
Obran Nataša
Pečaver Jana
Peterlin Špela
Plut Dušan
Povž Matej
Romih Matic
Rozman Antonija
Salamon Martina
Seljak Mojca
Seničar Slavko
Smuk Simona
Spudić Kristjan
Spudič Andreja
Stegnar Ada
Strugar Uroš
Šarlah Katarina
Šildenfeld Dario
Škerget Sara
Šonc Stanka
Špringer Tina
Šterk Helena
Štokar Matej
Torkar Gregor
Troha Mojca
Troha Tihomir
Turk Simon
Varžič Galle Blaž
Vavžik Lili
Verbič Lea
Vovk Liljana
Vranešič Nataša
Zobarič Vesna

 

ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE

Metka Goričar
T: 07 39 35 931
E:

KNJIŽNIČARKI

Nina Kranjec Liljana Vovk
 T: 07 39 35 919
 E: E:

 

RAČUNALNIKARJA

Gregor Novakovič
Jožica C. Škof
 T: 07 39 35 913
 E: E:

 

Irena Adlešič Tihomir Troha Polonca Bilbija
Lea Burger
T: 07 39 35 933 T: 07 39 35 930 T: 07 39 35 914 T: 07 39 35 914
E: E: E: E:

 

Tina Dovič Karmen Kržan Lea Verbič
Andreja Cerovšek
T: 07 39 35 914  T: 07 39 35 914 T: 07 39 35 914 T: 07 39 35 917
E: E: E: E:

 

Urška Hutar, tajnica Marjanca Petrinčič, računovodkinja Urška Klemenc, knjigovodja/administrator
T: 07 39 35 900 T: 07 39 35 909 T: 07 39 35 928
E: E: E:

 

KUHARICE ČISTILKE HIŠNIKA
Judita Bradač Barbara Flajs Janez Cimermančič
Petra Breznik Jožica Hrovat Darko Vovk
Pavlin Mateja – kuh. pom. Iva Jelić Stanojević  
Marta Vovk – kuh. pom. Refija Karamehić  
  Darja Novak  
  Bosiljka Toljič  
  Rezija Veličanin  
  Marta Vovk  
  Ana Žekar  
  Edina Agić  
  Osmana Subašić  

 

Dostopnost