Izjava o spletišču    //    Hišni red    //    Šolski red    //    Vzgojni načrt    //    ARHIV

Osnovna šola Grm

Novo mesto

projekti

Šola je vključena v več projektov

Ekošola

Program Ekošola se je v dvajsetih letih, odkar smo ga vzpostavili tudi v Sloveniji, razvil v enega najbolj prepoznavnih programov na področju okoljske vzgoje.

Cilji in namen projekta Ekošole je spodbujanje k celostnemu udejanjanju vrednot, ki jih ta program razvija.

Grmsko srečanje

Grmska  srečanja so naziv za javne kulturne prireditve šole, ki jih organiziramo enkrat letno, od leta 1989 dalje. Naši gostje so bili mnogi znani Slovenci. Z gosti se pogovarjajo grmski učitelji, vsa srečanja se končajo s prijetnim klepetom po uradnem zaključku. V zadnjem obdobju si želimo organizatorji čim bolj približati izvorni ideji in predstaviti javnosti čim več bivših grmčanov.

Osmislimo prosti čas med šolskim časom

Učenci bodo ob pomoči mentorjev osmislili svoj čas, ki ga preživijo v šoli z dejavnostmi kot so: branje v bralnih kotičkih, igranje šaha v šahovskem kotičku, druženje ob različnih družabnih, gibalnih in miselnih igrah. Uredili smo tudi prostor za odmik in kratek počitek učencev.

Erasmus+

Tutorstvo

Na šoli že več let opažamo, da so otroci vse bolj sebični, medsebojna pomoč, ki je včasih brez težav živela v razredu, je usahnila, zato nadaljujemo s projektom tutorstva (pomoč učenec tutor učencu tutorandu). Gre za obliko socialnega učenja, druženja in za nesebične pomoči med vrstniki. S tutorstvom želimo izboljšati učni uspeh, medvrstniške odnose, bralno pismenost in oblikovati socialni kapital učencev.

Ozaveščevalne akcije EKO ŠOLE

Meseca oktober in november sta namejena ozaveščevalnim akcijam. Prva v mesecu oktobru je zbiranje hrane z daljšim rokom trajanja za ljudi, potrebne pomoči, druga v mesecu novembru pa je zbiranje hrane za živali. Hrano bomo pošiljali v begunski center, hrano za živali pa odpeljali v zavetišče za živali Zajčji Vrh.

Stop podančice

Pešbus

V letošnjem šolskem letu bomo zaradi izjemnih odzivov nadaljevali s projektom Pešbus, ki bo potekal v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), z Inštitutom za politike prostora (IPOP), z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD NM) in Društvom upokojencev Novo mesto.

Projekt bomo začeli izvajati v ponedeljek, 18.9.2017, s prihodom otrok od 1. do 5. razreda v šolo. Le-tem otrokom se lahko na poti v šolo pridružijo tudi starejši otroci. Predlagam, da za prvošolčke starši presodijo, če lahko gredo peš ob spremstvu vsaj 10 let starega bratca ali sestrice oziroma ob staršu (staremu staršu) spremljevalcu, če se bo le-ta odločil spremljati Pešbus.

Kids in motion

Kids in motions  je triletni izobraževalni projekt za učitelje, podprt z evropskimi sredstvi. Prvo leto mora kolektiv opraviti obvezno izobraževanje Motivacija v razredu – drugo in tretje leto pa delo nadaljuje z izvajanjem projekta v učilnicah – pri vseh predmetih in v vseh razredih – praktično usposabljanje učiteljev za delo v razredu.

Učitelji bodo pod strokovnim vodstvom izvajalke programa spoznali aktivne metode in hitre stimulacije, ki jih bodo lahko integrirali v sam pedagoški proces.

V jati z drugačnim

Osnovna šola Grm se je kot partnerica vključila v projekt V jati z drugačnimi, ki ga vodi Varstveno delovni center iz Novega mesta.

Zdrava šola

Vzgoja za zdravje naj bi postala način, h kateremu moramo zavestno stremeti vsi: učitelji, učenci in starši.To je razlog, da je tudi naša šola postala del projekta. Cilj našega delovanja je promocija zdravja v šoli oziroma vzgoja za zdravje. V timu se trudimo programe, ki zajemajo celotno šolo dolgoročno in intenzivno naravnati.

 

 

Najča

Najča je glasilo OŠ Grm, ki izhaja že osemindvajset let. Z začetnih dvanajst strani je prešla na sto in celo več strani obsega in sodi v vrh slovenskih šolskih glasil. Ima dva dela: Najčo, ki jo oblikujejo učenci novinarji s predmetne stopnje, ter Malo Najčo s prispevki učencev razredne stopnje. Izhaja dvakrat letno kot dvojna številka, v zadnjih letih pa je vsaka številka tematsko obarvana.

Najča je ogledalo dogajanja na naši šoli, saj skuša čim bolj izčrpno prikazati vse pomembne dogodke na šoli ter uspehe učencev in učiteljev.

Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

OŠ Grm se bo tudi v letošnjem šolskem letu vključila v projekt Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP), ki ga v okviru programa "Mladim se dogaja" organizira javna agencija Spirit. Konzorcij sodelujočih vodi Gimnazija Novo mesto in Ekonomska šola Novo mesto.

V programu bo sodelovalo 10 učencev predmetne stopnje in dva mentorja.

Poleg srednjih šol v njem sodelujejo tudi štiri novomeške osnovne šole.

Izmenjava učencev s Slovensko gimnazijo v Celovcu

Od 29.5 do 2.6. je skupina 25-ih učencev  naše šole za en teden odšla v Celovec k vrstnikom na Celovško gimnazijo. Prisostvovali so pouku in si ogledali znamenitosti v Celovcu in okolici. To šolsko leto pa bodo Korošci prišli na našo šolo.

Izzivi medkulturnega sobivanja

Osnovni cilj projekta je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Cilj projekta je tako zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki priseljenci, ter usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev za delo z otroki priseljenci ter s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, v katere so vključeni otroci priseljenci.

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Projekt trajnostne mobilnost Gremo peš s kokoško Rozi

Avtorske pravice © 2008-2018 Osnovna šola Grm, Novo mesto. Obvestilo o piškotkih. Avtorji.