Svet staršev

Je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Naloge sveta staršev je spremljanje uresničevanja letnega delovnega načrta šole.

Starši na prvem roditeljskem sestanku izvolijo predstavnika za svet staršev.

 

Dostopnost