Osnovna šola Grma je na okrogli mizi Danes učenci – jutri soustvarjalci prihodnosti gostila strokovnjake s področja šolstva in podjetništva, in sicer: dr. Mateja Forjana (Šolski center Novo mesto), Nino Jakovljevič (Mediodrom, Novo mesto), dr. Mojco Juriševič (Pedagoška fakulteta, Ljubljana), Roberta Medleta (Roletarstvo Medle, Novo mesto).

Pogovarjali so se o nepogrešljivi ustvarjalnosti in kreativnosti v šoli in na delovnem mestu, o znanju, veščinah in osebnosti mladih, ki iščejo zaposlitev, vlogi osnovnošolskega izobraževanja pri mladih iskalcih zaposlitve in nadarjenosti, razvijanju talentov ter potrebnih pogojih za razvoj le-teh.

Pogovor je vodila Polonca Bilbija.

Dostopnost